#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn thấy người chị dâu mình chẳng hiểu tại sao mà mình lại yêu mến và thích chị ây đến thế mình biết điều ấy là không nên vì mình còn trẻ và đó là loạn luân của một gia đình, nhưng chẳng biết từ khi nào mình lại có cảm giác thích thú với chị ấy, điều đương nhiên là mình phải thực hiện những hành động đó rồi điều đương nhiên là mình sẽ phải kiếm một thứ gì đó để mình với chị ấy có thể có được với nhau đã trước khi mình nghĩ đến chuyện đưa chị ấy lên giường đấy ạ, mà theo các bạn thì chuyện như này có phải là nhục nhã lắm không nhỉ các thánh

Diễn viên tham gia phim

N/A